Ziraat Odasında Yüzbinlerce Liralık Usulsüz Harcama!

Ziraat Odasında Yüzbinlerce Liralık Usulsüz Harcama!
service

Bayramiç Ziraat Odası eski başkanı İsmail Pehlivan hakkında şok iddialar ortaya atıldı. 16 yıl Bayramiç Ziraat Odası başkanlığını yürüten İsmail Pehlivan için; Zimmete para geçirme, oda kaynaklarını kişisel çıkarları için kullanma, usulsüz harcamalar ve evrakta sahtecilik yaptığı yönünde iddialar bulunuyor. Başkan Pehlivan’ın ayrıca yardımcılığını yapan bir şahsa ve kızına da maddi çıkar sağladığı bağımsız denetçi tarafından tespit edilerek raporlaştırdığı öğrenildi. 2014-2023 tarihinde yapılan onlarca kalem işlemde İsmail Pehlivan’ın toplamda 520 bin TL’den fazla bir miktarda Ziraat Odasını zarara uğrattığı iddia ediliyor!

 

2007 yılında düzenlenen Genel Kurulda Bayramiç Ziraat Odası başkanı seçilen İsmail Pehlivan, 16 yıl aradan sonra seçimi kaybederek Şubat 2023’de görevini Mesut Şen’e devretti. Görevi devir alan Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen kendisini çeşitli ihbarlar yapılması üzerine harekete geçtiği öğrenildi. İsmail Pehlivan başkanlığında Ziraat Odasının zarara uğratıldığı iddialarını araştırması için bağımsız bir denetçi görevlendirildi.

 

DENETMEN 42 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADI!

Bayramiç Ziraat Odası hesaplarını kontrol eden bağımsız denetçi ise ilk tespitlerine göre 42 sayfalık rapor hazırladı. Raporda onlarca kalemde Ziraat Odası hesaplarından İsmail Pehlivan’a ödeme yapıldığı, bu ödemelerinin birçoğunun ise usul ve kanunlara aykırı olduğu, Pehlivan’a ödenen para karşılığında bazı hizmet ve mal alımlarının gerçekmiş gibi gösterildiği, bunlar için de İsmail Pehlivan’ın ortak olduğu şirketin yanı sıra birçok işletmeden alınan faturalarla mahsuplaşma yoluna gidildiği tespit edildi.

 

İsmail Pehlivan’ın ayrıca kendi şahsi aracının yakıt masraflarını kooperatife ödettirdiği, kızı İ.Pehlivan’ın ziraat odasına mal ve hizmet vermiş gibi fatura düzenleyerek ödeme yaptırdığı, Ziraat Odası Başkan yardımcısına ve ortağı olduğu şirketin hesaplarına para aktardığı da tespit edilen bulgular arasında. Ziraat odasına ait kaynağı haksız ve mesnetsiz bir şekilde zimmetine aldığı, yasal ortağı olduğu Hira Sanayi ve Ticaret Limited şirketi isimli firmayı bu amaç doğrultusunda kullandığı iddia ediliyor.

 

TESPİT EDİLEBİLEN ZARAR 521 BİN LİRA!

Bağımsız denetçinin raporunda yaptığı tespitler ile ilgili olarak ; “Ziraat odası personeline hukuka ve ilgili mevzuatlara aykırı olarak para çektirip avans ödemesi adı altında kendisine ödeme yaptırdığı, gerçeği yansıtmayan, şüpheli yada odanın kuruluş amacına ve faaliyetlerine ilişkin olmayan bir takım fatura, gider pusulası fiş vb. belgeleri ibraz ederek avans mahsubu işlemleri yaptırdığı tespit edilmiştir. İncelenen hesap ve işlemler sonucunda kanuna ve hukuka aykırılık taşınan iş ve işlemler için yasal olarak gerekenlerin yapılması” ifadelerini kullandığı ve Ziraat Odası yönetimine suç duyurusunda bulunulmasını tavsiye ettiği belirtildi. 2014-2023 tarihleri arasında tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili olarak ise toplamda 521 bin 796 TL Ziraat odasından İsmail

 

KIZINA YAPILAN USULSÜZ ÖDEMELER RAPORDA YER ALDI

İsmail Pehlivan’ın yaptığı usulsüz işlemlerinin yanı sıra kızı İ.Pehlivan’a da Ziraat odasının kaynaklarını kullandırdığı da iddia ediliyor. Ziraat Odası bütçesinden İsmail Pehlivan’a ve kızı İ.Pehlivan’a gerçekte olmayan bir takım işlemler karşılığında ödemeler yapıldığı da kayıtlara yansıdı. Bağımsız Denetçi tarafından yapılan tespitlerde İ.Pehlivan’a yapılan ödemeler ile ilgili olarak şu tespitler raporda yer aldı; “20.06.2023 tarihinde peynir projesi avans ödemesi adı altında 42 bin 500 TL hediyelik ve meyve avansı adı altında 10 bin TL, proje ödemesi adı altında 30 bin TL olmak üzere toplam 72 bin 500 TL ödeme yapıldığı, İ.Pehlivan’a reçel ödemeleri adı altında 4 bin 600 TL ödendiği” tespit edildi.

 

İsmail Pehlivan’ın kızı İ.Pehlivan’a yapılan bir başka ödemede 7 bin TL tutarında olarak belirlenmiş. Raporda “30.06.2022 tarihli ve 7 Bin TL tutarında Bayramiç Beyazı reçeli salça tarhana sirke alımına ilişkin olarak İsmail Pehlivan’ın kızı olan İ.Pehlivan adına gider pusulası düzenlenmek suretiyle özel ve şahsi nitelikli faaliyetlerin ziraat odasına ödetmek suretiyle zarara uğratıldığı..”

 

“26.09.2022 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 9 bin 200 TL tutarında Bayramiç Beyazı reçeli, ayva reçeli alımı adı altında İsmail Pehlivan’ın kızı olan İ.Pehlivan adına gider pusulası düzenlemek suretiyle ödeme yapılarak odanın zarar uğratıldığı..”

 

“Bayramiç Beyazı reçeli, salça, ayva reçeli konulu 28.11.2021 tarihli ve  Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan’ın kızı İ.Pehlivan adına 4 bin 120 TL tutarında gider pusulası düzenlemek suretiyle İsmail Pehlivana yapılmış olan usulsüz avans ödemesine mahsuben karşılık olarak gösterildi, ancak söz konusu alımın ziraat odasına teslim edildiğini gösterir herhangi bir kayıt yada belgenin bulunmadığı..”

 

BAŞKAN YARDIMCISINA USULSÜZ ÖDEME İDDİASI

Bağımsız denetmen yaptığı incelemede İsmail Pehlivan’ın oda başkanlığı yaptığı dönemde Ziraat Odası başkan yardımcısı Yahya S.’nın şahsi hesabına 19.02.2015 tarihinde 10 bin TL usulsüz ve mesnetsiz bir şekilde yatırılıp aynı gün çekildiğini, 06.08.2014 tarihinde yine başkan yardımcısının şahsi hesabına 20 bin TL paranın usulsüz ve mesnetsiz bir şekilde yatırıldığı ve aynı gün çekildiğini tespit ederek raporda yer verdi.

ORTAK OLDUĞU ŞİRKETE ODADAN PARA AKTARDIĞI İDDİASI!

Ziraat Odası hesaplarının incelenmesi sonucunda 2016 ve 2019 yıllarında muhtelif tarihlerde İsmail Pehlivan’ın ortağı olduğu Hira Sanayi ve Ticaret Ltd.şti’nin banka hesaplarına usulsüz bir şekilde toplamda 33 bin 100 TL havale yapıldığı tespit edildi. Raporda ise söz konusu havaleler ile ilgili olarak “Söz konusu ödemelerin mal yada hizmet alımı vb bir ticari, mali ilişkiden kaynaklanmayan, dolayısıyla herhangi bir hukuki mesnedi veya gerekçesi bulunmayan mahiyette olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

 

ÖZEL ARACININ MASRAFLARINI ODAYA ÖDETTİĞİ İDDİALARI!

Denetmenler ayrıca Ziraat odasına kayıtlı olmayan bazı araçların akaryakıt masraflarının da odaya ödettirildiğini kayıtlara geçirdiler. Rapora örnek olarak geçirilen 2018 tarihli fatura ile ilgili olarak şu tespitlerde bulundu; “Akaryakıt faturasının incelenmesinden kurşunsuz benzin için fatura düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ancak odanın envanterinde yer alan araç yakıtı motorin olup, kurşunsuz benzinli araç niteliğinde değildir. Ancak İsmail Pehlivan’ın aracının kurşunsuz benzinli araç olduğu, söz konusu akaryakıt firması tarafından düzenlenen faturanın esasen İsmail Pehlivan’ın şahsi aracına ilişkin akaryakıt gideri niteliğinde olduğu, İsmail Pehlivan’ın şahsi aracının akaryakıt giderlerini ziraat odası bütçesinden ödettirildiği anlaşılmaktadır”

 

“KİŞİ VE KURUMLARIN YAPTIĞI MASRAFLARI ODA YAPMIŞ GİBİ GÖSTEREREK..”

Bağımsız denetçi tarafından Bayramiç Kaymakamlığı başta olmak üzere birçok firma tarafından yapılan organizasyonların da sanki Bayramiç Ziraat Odası tarafından yapılmış gibi gösterilerek, düzenlenen organizasyonların masraflarının İsmail Pehlivan’ın aldığı paralar karşılığında mahsup edildiği de raporda yer alıyor.

 

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN ŞAHSİ MENFAAT SAĞLAMA İDDİASI!

Bağımsız denetçi örnek olarak; “Bursa da düzenlenen fuara katılım için kiralanan ve bedelleri Bayramiç Ziraat Odası bütçesinden tam olarak ödenen servis araçları için fuar Organizasyonunu düzenleyen kuruluş tarafından nakdi destek sağlandığı, ancak nakdi destek ödemelerinin ziraat odası bütçesinden yapılan ödemelerle mahsuplaşamadığı belirtiliyor. Ayrıca söz konusu kuruluşa ait belgelerde yapılan incelemelerde; 2018 yılı için 53 araç, 2019 yılı için 56 araç tarafından sefer düzenlendiği ifade edilmesine rağmen gerçekte bu sayıda araç olduğunu gösterir hiçbir kayıt olmadığı. Esasen araç ruhsatları ibraz edilmek suretiyle belirlendiği, işlemlerin manipüle edilerek fuar organizasyonunu yapan şirketten nakdi destek sağlamak maksadı ile yapıldığı, bu işlemlerin İsmail Pehlivan tarafından bilfiil organize edildiği ve yönetildiği, bu suretle hem ziraat odasının hem de şahsi menfaat edildiği şüphesine yol açıldığı anlaşılmaktadır” tespitinde bulundu.

 

“PATENT VE MARKA BAŞVURULARI ÜCRETLE YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLİP..”

Yöresel ürünlerin markalaşması ve coğrafi işaret tescili ile ilgi olarak başta Prof.Dr Kenan Kaynaş olmak üzere birçok önemli bilim insanından destek alındığı, bu kişilerin ise verdikleri hizmeti gönüllülük esası ile yaptığı ve hiçbir ücret talep etmemelerine rağmen Ziraat Odası’ndan bu kişilere ve kurumlara ödeme yapılmış gibi gösterildiği de raporda yer alan iddialar arasında. İsmail Pehlivan’ın başkanlığı döneminde Ziraat Odası bütçesinden yaptığı harcamaları usulsüz bir şekilde mahsuplaştırmak için bu kişi ve kurumlara ödeme yapılmış gibi evrak düzenlediği iddialar arasında.

 

ŞİRKETİNİN MOBİLYALARININ TAMİR MASRAFLARINI…

Bağımsız denetçinin yaptığı incelemelerde İsmail Pehlivan’ın ortağı olduğu şirketin mobilyalarının tadilat masraflarını da masraf olarak Ziraat Odasına yapılmış gibi gösterdiği raporda yer alıyor. Bağımsız denetçinin raporunda vurgu yaptığı ödemeler ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunduğu görüldü; “.. isimli firma tarafından düzenlenmiş olan 15.02.2021 tarihli ve 2.808 TL tutarındaki koltuk tamir ve nakliyesi faturanın karşılığında ilgili firmaya ödendiği, kalan tutarın ise İsmail Pehlivan’ın hesabına usulsüz ve mesnetsiz olarak ödendiği.. Fatura konusu tamir ve nakliye işinin İsmail Pehlivan’nın şahsi işyerine yapılan işler olmakla birlikte oda adına fatura düzenlenip, oda bütçesinden ödettirildiği anlaşılmaktadır.”

 

“Ayrıca … isimli şirket tarafından 27.01.2021 tarihli 1580 TL2lik fatura tutarının döşemelik kumaş olduğu, oda faaliyet sahası veya kurumsal kimliği ile ilişkisi olmayan, İsmail Pehlivan’ın şahsi işyerine yapılan işler olmakla birlikte Ziraat Odasına Fatura düzenleyip oda bütçesinden ödettirildiği anlaşılmaktadır.”Ziraat Odasında Yüzbinlerce Liralık Usulsüz Harcama!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

HaberOnYedi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin