JANDARMA İŞÇİ ALIMI 2023 | JSGA 770 işçi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvurabilir?

featured
service

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 770 personel alınacağı ilanını Resmi Gazete’de yayımlayarak kamuoyuna duyurdu. Muvazzaf astsubay ve muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere alınacak personel ilanının ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında ‘JSGA 770 personel başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvurabilir?’ sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar…

2023 JSGA BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar Jandarma astsubay ve subay alımı alımı için başvuruların alınması 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. Başvuruda bulunmak isreten adaylar, başvurularını 25 Temmuz 2023 Salı gününe kadar belirtilen adres üzerinden online olarak yapabileceklerdir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılabilecektir.

2023 JSGA 770 PERSONEL BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

 • Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
 • Başvurular; 03 Temmuz 2023 günü başlayıp, 25 Temmuz 2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.
 • PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 • PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için ”Profil Bilgileri” bölümünden;

  • (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
  • (2) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

   (a)İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

   (b)Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

   (c)Çalışma bilgisi kısmına,

   _Aday bu zamana kadar herhangi bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,

   _Daha önce çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri ünvanını ve açık adresini,

   _Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri ünvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)

  • (3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “MEB’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesini, MEB onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.]
  • (4) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
  • (5) Yaş düzeltmesi olan adaylar için “Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümünde yer alan ”Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
  • (6) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının “Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümünde yer alan ‘Şehit veya Vazife Malulü Yakınlık Belgesi’ni (PTS’ye taranmış olarak veya resim olarak) yüklemesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge) zorunludur.
 • Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ”Başvuru Bilgileri” kısmından ”Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek ”2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temini” seçilerek ”Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.
 • ”Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek ”Devam Et” butonuna basılarak tercih seçimi kısmına geçilecektir. ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
 • ”Devam Et” butonuna basıldıktan sonra tercih ekranı gelecek ve adaylar tarafından ”2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temini” seçilerek ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.
 • “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak kendisi tarafından imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.
 • Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ”Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.
 • i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.
 • Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (Öğrenci olarak kayıt-kabul yapılarak öğrenime başlansa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olmasından aday sorumludur.
 • İnternet ilanlarının www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. Adayların internet adreslerinden durumlarını ve yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

2023 JSGA 770 PERSONEL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 JSGA 770 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURABİLİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas

alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak

veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak, m. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak [Tablo-1’in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)] 19 yaş altı adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 162, üst sınırı 190 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 149, üst sınırı 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için; Erkeklerde, boy alt sınırı 164, üst sınırı 210 santimetredir. Kadınlarda ise boy alt sınırı 153, üst sınırı 200 santimetredir .)

n. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

o. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başvuru Kılavuzu İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA İŞÇİ ALIMI 2023 | JSGA 770 işçi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvurabilir?

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

HaberOnYedi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin