FİYATLI ÖĞRETMENLİK MÜRACAAT EKRANI e-DEVLET | 2023 fiyatlı öğretmenlik müracaatları ne vakit bitecek, maaşı ne kadar?

featured
service

Öğretmenlerin girdikleri ders saati kadar ücret aldıkları ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunmak isteyen eğitimciler araştırmalara başladı. Kurumların belirlediği başvuru tarihlerinde başvuruların yapıldığı ücretli öğretmenlik maaşları da, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına gelen ara zammın ardından güncellendi. Peki 2023 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek, maaşı ne kadar, başvuru şartları ne? İşte merak edilenler…

2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NE?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.
 • Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

  • Askerlikten muaf olmak,
  • Askerliğini yapmış olmak,
  • Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
 • Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)

e-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

📌e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz.

📌e-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Müdürlüğümüz Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurunuz.

📌Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

GEREKLİ BELGELER:

📝Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

📝Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

📝Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

📝Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

📝Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

📝Sağlık Raporu (6 Aylık)

📝Bir adet fotoğraf

📝Varsa diğer sertifikalar

📝Varsa KPSS Sonuç Belgesi

📝Askerlik Durum Belgesi

2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe değişkenlik gösteriliyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik başvurularının başladığını açıkladı. Ancak diğer il ve ilçelerden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi. Diğer il ve ilçelerden açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:

👉Haftada 30 saat: 6.175,2 TL (+her 5 saate 1 saat=1235,04) = 7.410,24 TL

DERS VE EK DERS GÖREVİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

EK DERS GÖREVİ

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

(3) (Değişik: 28/11/2019 tarihli ve 1810 sayılı CK) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

FİYATLI ÖĞRETMENLİK MÜRACAAT EKRANI e-DEVLET | 2023 fiyatlı öğretmenlik müracaatları ne vakit bitecek, maaşı ne kadar?

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

HaberOnYedi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin