Ağır Cezada Yargılanmaya Başlandı!

Ağır Cezada Yargılanmaya Başlandı!
service

AK Parti’den Çanakkale Belediye Başkan adayı olan Sami Yavaş’ın Umurbey Belediye başkanlığı döneminde yaptığı usulsüzlükler sonunda yargıya taşındı. Hakkında birden fazla Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlaması bulunan Sami Yavaş, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için iddianame hazırlandı. Müfettişlerin birçok usulsüzlük, vergi usul kanuna aykırılık, evrakta sahtecilik, birden fazla zimmet ve görevi kötüye kullanma suçu tespit ettikleri Sami Yavaş’ın ilk suçtan dolayı yargılanmasına başlandı.

 

Umurbey Belediye Başkanı iken aynı zamanda belediyeye ait şirketinde müdürü olan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Sami Yavaş, diğer iki şüpheli ile birlikte yargılanmasına başlandı. Umurbey Belediyesinde görev yaptığı 2014-2019 yıllarında aynı zamanda belediyenin şirket müdürü olan Sami Yavaş’ın yargılandığı dava ise sahte evraklarla mal alınmış gösterilerek şirketin kasasından ödeme yapılması ve bu ödemelerin zimmete geçirilmesi suçlaması. Bu suçla ilgili Sami Yavaş’ın dışında; Hanay Orman Ürünleri Taşımacılık Peyzaj Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü Handan K. İle şirket muhasebecisi Tolga K. Suç ortağı olarak görülüyorlar.

 

ŞİRKETİN FAALİYETİ YOK AMA BELEDİYEYE FATURA KESMİŞLER!

Lapseki cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianamede zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile ilgili olarak ifadeler yer aldı; “Şüpheli Sami Yavaş’ın 2014-2019 yılları arasında Umurbey Beldesi Belediye Başkanlığında Belediye Başkanı olarak görev yaptığı, ayrıca Belediyeye ait Umurbey Belediyesi Hayvancılık Gıda Tarım Taşımacılık Petrol Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde 2014-2019 yılları arasında şirket müdürlüğü görevini ifa ettiği görülmüştür.

 

Şüpheli Handan K. ise Hanay Orman Ürünleri Taşımacılık Peyzaj Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yetkilisi, şüpheli Tolga K.’nın ise bahse konu şirketin muhasebecisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şirketin kuruluşu olan 27.04.2017 tarihinden itibaren herhangi bir ticari, zirai ve mesleki faaliyetinin bulunmadığı, bahse konu şirket hakkında düzenlenen 03.01.2019 tarihli Vergi Tekniği Raporuna istinaden şirket hakkında 2017-2018 yılına ilişkin olarak sahte belge kullanma konusunda inceleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Şüpheli Sami Yavaş’ın döneminde temin edilen ancak gerçek mal veya hizmet alımına dayanmayan faturalar olduğu, bahse konu faturalarda görülen malzemelerin şirketlerine teslim edildiğine dair bir belge ya da bilgi mevcut olmadığı, şirketin stok veya envanter kayıtlarında Hanay Orman Ürünleri Taşımacılık Peyzaj Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden temin edilmiş herhangi bir emtia mevcut olmadığı, fatura bedellerinin şirket kasasından nakit olarak ödendiği, bahse konu şirketin faaliyetine başladığı 27.04.2017 tarihinden itibaren düzenlenen tüm faturaların hiçbir mal teslimi veya hizmet ifası olmaksızın komisyon karşılığında düzenlenmiş sahte faturalar olduğu, şüpheli Sami’nin yetkilisi olduğu Belediye şirketi tarafından Hanay Orman Ürünleri Taşımacılık Peyzaj Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 27.04.2017 tarihinden sonra 15.07.2017, 20.07.2017 ve 23.07.2017 tarihlerinde faturalar ile toplamda 65.749,60 TL tutarında kum ve çimento alındığı ve karşılığında yapılan ödeme şekillerinin yasal mevzuat hükümlerine göre yapılmadığı, müşteki vekilinin yazılı müracaatı ile şikayetçi olması üzerine Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığı..” ifadeleri yer alıyor.

 

YARGILAMA İZNİNE İTİRAZI RED EDİLDİ

AK Partili Sami Yavaş hakkında Lapseki Kaymakamlığı tarafından verilen soruşturma iznine itiraz ederek Bursa Bölge Mahkemesine geçtiğimiz yıl başvurmuştu. Savcılık iddianamesinde bu itirazın da Bölge Mahkemesi tarafından red edilerek soruşturma izni verildiğini hatırlattı.

 

DİĞER ŞÜPHELİLERE KAMU DAVASI AÇILDI

AK Partili Sami yavaş ile birlikte söz konusu davada adı geçen Handan K ile Tolga K. hakkında da kamu davası açıldı. Mal ve hizmet satmış gibi gösterilen şirket yetkilisi Handan K hakkında ayrıca 2019 yılında Vergi usul Kanununa Muhalefet suçundan dolayı yargılandıkları, Sami Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi ile dosyaların birleştirildi.

 

SAMİ YAVAŞ “YAPILAN İŞLEMLER KANUNLARA UYGUNDUR”

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan AK Partili Sami Yavaş’ın iddianamede ise ifadeleri şu şekilde yer aldı; “Şüpheli Sami’nin alınan savunmasında; yapılan işlemlerin usule ve kanuna uygun olduğunu, dosyaya sunulan raporlarla isnatların haksız olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği..”

 

ŞİRKET YETKİLİSİ “MAAŞLI ÇALIŞANDIM”

Umurbey Belediyesine ait şirkete mal ve hizmet satmış gibi görülen şirketin yetkilisi Handan K.’nın iddianamede ifadesi şu şekilde yer aldı; “Şüpheli Handan’ın alınan savunmasında; şirkette maaşlı olarak işletme müdürü olarak çalıştığını, şirketin faaliyetleri ile ilgili eylemlerinin bulunmadığını, şikayete konu evraklardaki işlemlerin ne karşılığında yapıldığını bilmediğini, şirketin 2018 yılında kapandığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği..”

 

ŞİRKET MUHASEBECİSİ “ŞİRKET YETKİLİSİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPTIM”

Şirket yetkilisi Handan K. İfadesinde her ne kadar şirkette yapılan iş ve işlemlerden sorumlu olmadığı ve bilgisi olmadığını beyan etse de şirketin muhasebecisi Tolga K ise aksini iddia ettiği görüldü. Tolga K iddianamede; “Şüpheli Tolga’nın alınan savunmasında; şirkette ön muhasebeci olarak çalıştığını, şirkette yapılan satışlara ait faturaların kesimi ve banka işlerinin takibini yaptığını, yaptığı tüm işlemlerden şirket yetkilisi Handan’ın bilgisi olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği..” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

 

“ŞİRKETİN SAHİBİ HANDAN K.’DIR.. KOMİSYON KARŞILIĞINDA..”

Cumhuriyet savcısı ise Şüpheli Sami Yavaş ile birlikte diğer şüpheliler Handan K ile Tolga K’nın işbirliği içerisinde olduklarını iddia ederek hazırladığı iddianamede şu bilgilere yer verdi; “Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma neticesinde; şüphelilerin kaçamaklı savunmaları, tanık beyanları, 03.01.2019 tarihli Vergi Tekniği Raporunda şüpheli Handan’ın şirketin tek kurucusu, ortağı ve müdürü olduğunun, şüpheli Tolga’nın yetkisi bulunmamasına rağmen şirkete ait faturaları gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayalı ticari bir faaliyet olmaksızın düzenlediğinin, şirketin 27.04.2017 tarihinden itibaren herhangi bir işyeri olmadan mal ve hizmet alışından fazla tutarda karşılığı olmadan fatura düzenlediğinin ve düzenlenen tüm faturaların hiçbir mal teslimi veya hizmet ifası olmaksızın komisyon karşılığında düzenlenmiş sahte faturalar olduğunun tespit edildiği..”

 

“SAMİ YAVAŞ DEĞİŞİK ZAMANLARDA HİLELİ DAVRANIŞLARLA..”

AK Parti’den Çanakkale Belediye Başkan adayı olan Sami Yavaş hakkında ise savcılığın hazırladığı iddianamede şu ifadeler yer aldı; “Şüpheli Sami’nin yetkilisi olduğu Belediye Şirketi tarafından Hanay Orman Ürünleri Taşımacılık Peyzaj Çiçekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 27.04.2017 tarihinden sonra 15.07.2017, 20.07.2017 ve 23.07.2017 tarihlerinde faturalar ile toplamda 65.749,60 TL tutarında kum ve çimento alındığının ve 05.07.2017 ile 14.11.2017 tarihleri arasında çeşitli tutarlarda nakit olarak makbuzlarla şirket kasasından ödemeler yapıldığının anlaşıldığı, bu nedenlerle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüpheli Sami’nin değişik zamanlarda hileli davranışlarla görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan ve koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunup zimmetine geçirerek, kamu görevlisi olmayan şüpheliler Handan ve Tolga’nın suça iştirak ederek üzerilerine atılı suçları işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla..”

 

5 YIL İLE 12 ARASI CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ!

Cumhuriyet Başsavcılığı AK Partili Sami Yavaş ile diğer şüpheliler Handan K ve Tolga K hakkında Zimmet ve Görevi Kötüye kullanma suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sami Yavaş’ın bu suçlamalardan ceza alması halinde; zimmet suçundan 5 ila 12 yıl arasında, Görevi kötüye kullanma suçundan ise 6 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor.

 

Öte yandan Sami Yavaş hakkında evrakta sahtecilik, çeşitli kereler zimmet, Vergi Usul Kanununa muhalefet, çeşitli defalarda görevi kötüye kullanma gibi suçlamalardan dolayı hakkında yapılan suç duyuruları da bulunmakta, ancak diğer suçlamalar ile ilgili olarak henüz bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.Ağır Cezada Yargılanmaya Başlandı!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

HaberOnYedi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin